Pervertitov vodič kroz film

Pervertitov vodič kroz film Slavoj Žižek Srećko Horvat
 • Title: Pervertitov vodič kroz film
 • Author: Slavoj Žižek Srećko Horvat
 • ISBN: 9789532490541
 • Page: 441
 • Format: Paperback
 • Pervertitov vodič kroz film Slavoj Žižek Srećko Horvat Pervertitov vodi kroz film Misao Slavoja i eka potpuno je neodvojiva od filma a film kao interpretativni model ili sredstvo odavno je ve postao karakteristikom njegove filozofije Jo u mladosti i ek je umjesto itanja poezije i
  Misao Slavoja i eka potpuno je neodvojiva od filma, a film kao interpretativni model ili sredstvo odavno je ve postao karakteristikom njegove filozofije Jo u mladosti, i ek je umjesto itanja poezije i pra enja suvremene slovenske umjetnosti, radije pratio holivudske filmove Knjiga Pervertitov vodi kroz film izdvaja se od i ekovih filmskih knjiga jer nije posveMisao Slavoja i eka potpuno je neodvojiva od filma, a film kao interpretativni model ili sredstvo odavno je ve postao karakteristikom njegove filozofije Jo u mladosti, i ek je umjesto itanja poezije i pra enja suvremene slovenske umjetnosti, radije pratio holivudske filmove Knjiga Pervertitov vodi kroz film izdvaja se od i ekovih filmskih knjiga jer nije posve ena samo jednom redatelju, kao i time to mnogi tekstovi dosad nisu bili dio nekih od i ekovih knjiga, te su bili raspr eni po razli itim asopisima, ili gotovo nedostupni, ili ak dosad neobjavljeni Kako potvr uje indeks filmova, u ovoj je publikaciji spomenuto ak vi e od 100 filmova.Veli ina i eka je upravo u tome to film ne svodi na nekakav znanstveni predmet, ije istra ivanje onda postaje svrha sama po sebi Ili, ako emo parafrazirati i ekovu posljednju re enicu iz Pervert s Guide to Cinema u kojoj ka e da opasnost nije u tome da se kinematografija ne shvati ozbiljno, ve da se fikcija kinematografije ne shvati dovoljno ozbiljno , onda bismo mogli re i da se u ovoj knjizi, kao i svim drugim i ekovim tekstovima, radi o tome da se filmovi shvate dovoljno ozbiljno ak i po cijenu razaranja fikcije na eg svakida njeg ivota.Slavoj i ek, filozof, sociolog, kulturni kriti ar i psihoanaliti ar, ro en je u Ljubljani 1949 Doktorirao je na Ljubljanskom sveu ili tu 1981 a drugi doktorat obranio je u Parizu na slavnom Sveu ili tu Pariz VIII Danas je Slavoj i ek jedan od najcjenjenijih i najpopularnijih filozofa, a esto ga nazivaju i najopasnijim filozofom Zapada Autor je vi e od pedeset knjiga prevedenih na vi e od dvadeset svjetskih jezika.
  • [AZW] ✓ Unlimited ↠ Pervertitov vodič kroz film : by Slavoj Žižek Srećko Horvat ↠
   441 Slavoj Žižek Srećko Horvat
  • thumbnail Title: [AZW] ✓ Unlimited ↠ Pervertitov vodič kroz film : by Slavoj Žižek Srećko Horvat ↠
   Posted by:Slavoj Žižek Srećko Horvat
   Published :2019-02-18T14:40:11+00:00

  About Slavoj Žižek Srećko Horvat


  1. Slavoj i ek is a Slovene sociologist, philosopher, and cultural critic He was born in Ljubljana, Slovenia then part of SFR Yugoslavia He received a Doctor of Arts in Philosophy from the University of Ljubljana and studied psychoanalysis at the University of Paris VIII with Jacques Alain Miller and Fran ois Regnault In 1990 he was a candidate with the party Liberal Democracy of Slovenia for Presidency of the Republic of Slovenia an auxiliary institution, abolished in 1992 Since 2005, i ek has been a member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts i ek is well known for his use of the works of 20th century French psychoanalyst Jacques Lacan in a new reading of popular culture He writes on many topics including the Iraq War, fundamentalism, capitalism, tolerance, political correctness, globalization, subjectivity, human rights, Lenin, myth, cyberspace, postmodernism, multiculturalism, post marxism, David Lynch, and Alfred Hitchcock In an interview with the Spanish newspaper El Pa s he jokingly described himself as an orthodox Lacanian Stalinist In an interview with Amy Goodman on Democracy Now he described himself as a Marxist and a Communist.


  639 Comments


  1. Ka u da kad i ek ide u kino kupuje 3 ulaznice jednu za sebe, drugu za Freuda a tre u za Lacana Znaju i to mo e se otprilike pretpostavit to se mo e o ekivati od ove knjige Iako fali sustavnosti i organiziranosti, budu i da je Vodi vi e manje zbirka lanaka o filmu, koji nisu tematski ni ikako povezani, a i i ekov tok misli je sam po sebi poprili no erati an, ova knjiga daje nevjerojatan uvid u svijet filma iz perspektive jednog od najve ih mislioca i poznavatelja filma dana njice I to samo zahval [...]

   Reply

  2. Obolela sam od teorije, a s filmom kao umetno u ratujem oduvek, tako da obo avam ovaj tip knjiga koji ne to neblisko mom mediju posmatranja sveta dovedu u vezu sa teorijom koja mi je bliskija Verujem da bi svakom ovakva knjiga bila zanimljiva, s tip da zahteva barem elementarno poznavanje Lakana, pa bih pre ove preporu ila, ukoliko bude prete ko boriti se s Lakanovim Spisima ili Seminarima , i ekovu Kako itati Lakana , isto da bi se stekla neka osnovna terminolo ka aparatura za snala enje po tek [...]

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *