Folklor ve Halk Edebiyatı

Folklor ve Halk Edebiyatı Eflatun Cem Güney
 • Title: Folklor ve Halk Edebiyatı
 • Author: Eflatun Cem Güney
 • ISBN: -
 • Page: 111
 • Format: Hardcover
 • Folklor ve Halk Edebiyatı Eflatun Cem Güney Folklor ve Halk Edebiyat Folklor ve Halk Edebiyat zellikleri S zl Gelenekleri ve Yaz l rnekleriEflatun Cem G neyMEB Milli E itim Bakanl Devlet Kitaplar Milli E itim Bas mevi stanbul s Eflatun Cem G ney
  Folklor ve Halk Edebiyat zellikleri, S zl Gelenekleri ve Yaz l rnekleriEflatun Cem G neyMEB, Milli E itim Bakanl , Devlet Kitaplar Milli E itim Bas mevi, stanbul, 1971320 s.Eflatun Cem G ney 1896 1981 Kitab n B l m Ba l klar Milli Destanlar Halk Hik yeleri Halk Masallar Halk Efsaneleri Halk F kralar Halk Bilmeceleri Atas zleri Halk Deyimleri Halk Manileri HalkFolklor ve Halk Edebiyat zellikleri, S zl Gelenekleri ve Yaz l rnekleriEflatun Cem G neyMEB, Milli E itim Bakanl , Devlet Kitaplar Milli E itim Bas mevi, stanbul, 1971320 s.Eflatun Cem G ney 1896 1981 Kitab n B l m Ba l klar Milli Destanlar Halk Hik yeleri Halk Masallar Halk Efsaneleri Halk F kralar Halk Bilmeceleri Atas zleri Halk Deyimleri Halk Manileri Halk T rk leri Halk Edebiyat Halk iirlerinden rnekler
  • [↠ Folklor ve Halk Edebiyatı || ↠ PDF Download by ó Eflatun Cem Güney]
   111 Eflatun Cem Güney
  • thumbnail Title: [↠ Folklor ve Halk Edebiyatı || ↠ PDF Download by ó Eflatun Cem Güney]
   Posted by:Eflatun Cem Güney
   Published :2019-011-16T17:20:30+00:00

  About Eflatun Cem Güney


  1. Eflatun Cem G ney, 1896 1981 T rk yk ve masal yazar , derleyicisi.1896 y l nda, Hekimhan da do du Eflatun Cem G ney, geleneksel halk hik yelerimizi ve masallar m z derledi Kendisi de masallar yazd Masalc Baba olarak tan nd Sivas Sultani sini bitirdikten sonra, Konya ks zler Yurdu na T rk e retmeni olarak tayin oldu Anadolu nun bir ok y resinde retmenlik yapt Kuva yi Milliye nin yay n organ d gazetesinde g rev yaparken, bir taraftan da r at dergisini kard Anadolu nun e itli y relerinde, yerel sanat dergilerinin kmas i in al malar yapt Danimarka da bulunan Andersen Kurumu 1956 y l nda A l Sofram A l adl eseriyle yazara, D nya ocuk Edebiyat Onur Belgesi verdi Dede Korkut Masallar adl kitab yla bu d l 1960 y l nda tekrar kazand T rk ocuk Edebiyat n n, nde gelen yazarlar ndan olan Eflatun Cem G ney, bir ok masal n g n m z T rk e siyle yeniden ortaya kar lmas i in, b y k aba g stermi tir T rkiye Cumhuriyeti Mill E itim Bakanl nca, stanbul Milli E itim M d rl yard mc l na atanan G ney, stanbul Radyosu nda Bir Varm Bir Yokmu adl programda anlatt masallarla da bilinmektedir.


  119 Comments


  1. cumhuriyet d nemi yeti mi ayd nlar m z stadlar m z olmasa, bu b y k ara t rmalar yapmasalar yaya kal rd k inden idil rma na, t rklerin zengin folklor m z derleyip toplad klar , bug nlere b rakt klar i in onlara minnettar z.tabii ki, t rk devrimi bir sava la ba ar ld ama, k lt r devrimiyle tamamland , 2000 lere terc me b rosu, meb, k lt r bak kaliteli eserlerler ve yazarlar b rakt lar atama ve rencilerine, yurt d na g nderdi i ilk ayd n kesime binlerce te ekk r.

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *