Bir Şeftali Bin Şeftali

Bir Şeftali Bin Şeftali Samad Behrangi
 • Title: Bir Şeftali Bin Şeftali
 • Author: Samad Behrangi
 • ISBN: -
 • Page: 419
 • Format: None
 • Bir Şeftali Bin Şeftali Samad Behrangi Bir eftali Bin eftali Samed Behrengi yi kim sevmez ki Onu d nyan n d rt bir yan nda b y k yank lar uyand ran iki de b y k d l kazanan K k Karabal k adl kitab yla tan m t k Bir eftali Bin eftali de onun en g zel kitaplar
  Samed Behrengi yi kim sevmez ki Onu, d nyan n d rt bir yan nda b y k yank lar uyand ran, iki de b y k d l kazanan K k Karabal k adl kitab yla tan m t k Bir eftali, Bin eftali de onun en g zel kitaplar ndan biri Bu k k yk de iki k k yoksul ocuk var Ali ve Mehmet Ama yk n n as l kahraman , dal ndan kopmu d nya g zeli bir eftali Bu yk y bu g zel eftalSamed Behrengi yi kim sevmez ki Onu, d nyan n d rt bir yan nda b y k yank lar uyand ran, iki de b y k d l kazanan K k Karabal k adl kitab yla tan m t k Bir eftali, Bin eftali de onun en g zel kitaplar ndan biri Bu k k yk de iki k k yoksul ocuk var Ali ve Mehmet Ama yk n n as l kahraman , dal ndan kopmu d nya g zeli bir eftali Bu yk y bu g zel eftali nin a z ndan dinliyoruz Samed Bahrengi, yle uygun g rm , eftali yi konu turmu bu kez.
  • [E-Book] ✓ Bir Şeftali Bin Şeftali | by ☆ Samad Behrangi
   419 Samad Behrangi
  • thumbnail Title: [E-Book] ✓ Bir Şeftali Bin Şeftali | by ☆ Samad Behrangi
   Posted by:Samad Behrangi
   Published :2020-04-10T14:47:43+00:00

  About Samad Behrangi


  1. Samad Behrangi Farsi pronounced s m d behr ngi June 24, 1939 August 31, 1967 was an Iranian Azeri socialist and writer He is famous for his book for children, The Little Black Fish .Born in Tabriz, Behrangi started teaching in village schools in Iranian Azerbaijan in 1957 which he continued for eleven years.Apart from children s stories, he wrote many pedigological essays and collected and published several samples of oral Azerbaijani literature His folklore studies have usually been done with the help of his colleague Behrooz Dehghani, who helped publish some of Behrangi s works after his early death Behrangi also has a few Azerbaijani translations from Persian poems by Ahmad Shamlou, Forough Farrokhzad, and Mehdi Akhavan Sales.Behrangi s works for children and teens contain social themes of poverty and injustice, often with vague socialist or communist undertones, and are considered among the prominent works written for children in the Persian language in terms of structure and emotional impact Some have criticized his alleged attempts to bias opinions of children towards socialist or communist ideas citation needed Behrangi drowned in the Aras river and his death was blamed on the Pahlavi regime citation needed


  459 Comments


  1. Samad Behrangi 1969 1348 33 1348

   Reply

  2. ocu uma okutaca m ilk kitap Daha iyi bir d nya hayaline bir ad m da olsa yakla abilmek i in.

   Reply

  3. Samed Behrengi nin nahif diliyle harmanland kalbe dokunan kitaplar n okumay seviyorum Masal n i ine dal p anlat lana kapt rmaktan ziyade vurucu kelimeleriyle okuru derinden etkilemeyi ba ar yor Bir eftali Bin eftali g zeldi ancak K k Karabal k san r m daima favorim kalacak.

   Reply

  4. Yaln zca birka ac mas z , bencil insan y z nden g ne hepimize birden k zmaz Ama g nlerden bir g n ve s cakl giderek azal l p bitebilir Benim k za alm t m okumas i in, ama nce ben okumu tum G r n te iki k k yoksul ocuk ile onlar n kendi emekleriyle yeti tirdikleri k k eftali a ac aras ndaki dostluk ve sevgi yk s Ama asl nda sat r aralar b y kler i in yaz lm Payla mak, emek, sevgi Seven , sevdi ine neler vermez ki , hatta bir iken bin olur onu sevindirir dedirten bir hikayecikti

   Reply

  5. normalde herkes k k kara bal k kitab n daha ok sever ancak nedense o kitap daha y nlendirici iken bu daha duygusald daha ok i ime i ledi.

   Reply

  6. kitaplikkedisi kitaplar bi

   Reply

  7. bir eftali bin eftali emberimde g l oya dizisinde yak lan, sa kurtulamayan kitaplardan biriydi kendisi.med behrengi nin k k kara bal k ndan sonra okudu um ikinci derinden etkileyen kitab ke ilk okudu um kitaplardan olsayd ,ke ke ailem bana hediye etseydi de hayata bu g zle bakmay o k k ya mda renseydim.n ok ge kalm m okumak i in imkan m olsa da y zlerce hatta binlerce k k ocu a arma an edebilsem,b y d klerinde beni hay rla y d etmelerini sa lasam ve hayatlar na minik bir dokunu yapsamk k kara ba [...]

   Reply

  8. Kitab bitirdikten sonra derin bi h z n kaplad i imi Hem mutlu sonla bitmeyen hikayeye hem de bu ya ma kadar okumay ma, bir hayli ge kal ma ok z ld m Ayn K k Kara Bal k ta oldu u gibi neden sorusuyla h z nlendim Neden bu kitaplar okumam sa layacak bir retmenim, bir yak n m olmad Belki k k ya larda okusayd m her ey ama her ey daha farkl olacakt Ta o zamandan renecektim sevgi i in emek gerekti, emek Ve k t l klere, k t lere, haks zl klara kar nas l dik durulur, k k eftalimizden renece im ok ey vard [...]

   Reply

  9. Ke ke herkes, ocuk kitaplar ndaki gibi masum ve vefal olsa

   Reply

  10. ocuk kitaplar insan mutlu eder.Ama Behrangi ayn zamanda hayat n ger eklerini g sterip, zmeyi de ba arabiliyor.

   Reply

  11. Yazar n okudu um ilk kitab Bu tarz kitaplarda dikkat ettiklerim verilen mesaj ve kalbe dokunabilen nitelikte olmas Yar m saat i inde bitirebilece iniz incelikte olup adalet, feodalite, sevgi,emek kavramlar zerinde durularak beni etkileyen kitaplar aras nda yerini alm t r Yazar n K k Kara Bal k ve di er kitaplar n da merakla okuyaca m

   Reply

  12. Bu kadar k k olup bu kadar b y k olan bir kitap okumam t m daha nce K okuma enli i i in k z m n kitapl ndan se ti im bu kitap beni darma duman etti B y k k k herkes okusun bu kitab muhte emdi 5 zerinden 10 edicek kadar iyi bir hikaye

   Reply

  13. ocuklukta sesli kitap olarak dinlerdim bunu Behrengi okuyan ocuklar n i i biraz k r k kal yor.

   Reply

  14. Vaxt nda oxumad m, oxutdurmad qlar n pe manam N g z l yaz r halbuki u aq kitablar n

   Reply

  15. S cac k ve ok g zel bir hikaye.

   Reply

  16. Sembollerle hikayeleri rmeye devam ediyor Behrengi K k Kara Bal k a g re daha fazla d nyag r sel simgeler kullanm bu kitab nda Sadelik, anlat mdaki duruluk, yal nl kta derinlik yine ba ar yla ger ekle tirilmi

   Reply

  17. Samad Behrangi harika bir yazar Kulaklar m a an bir yazar K k kara bal k kitab n n st ne bu bamba ka bir d nyay aral yor Teredd t etmeden okuyun ve okutun Kitap sevmeyen insan kalmas n Ve yk leri b rak n samad behrangi yazs n eftali tad nda

   Reply

  18. K k kara bal k nas l i inizde yer yapt ysa kendine, bu g zel eftali a ac da onun yan na yerle ecek Uzun zamand r merak ediyordum ama bir t rl s ra gelmiyordu bu kitaba S navlara al t m i in kal n kitaplara vakit ay ram yorum madem, hadi incelerden birini okuyay m dedim ve elime bu g zel eftali geldi Bir oturu ta bitirdim ama i imdeki topra a da g md m ekirde ini, y llar i inde b y s n ve bana g versin diye Bu kitab her ya a tavsiye ediyorum ama zellikle ilkokula giden ocuklara okutunuz, ak llar [...]

   Reply

  19. O g nden beri ne kadar zaman ge ti bilmiyorum Bah van bir t rl benden meyva alamad Bundan sonra da alamayacak Ben ona itaat etmiyorum Samed Behrengi

   Reply

  20. Anlat m kadar sade bir ekilde ifade etmek gerekirse d nyan n en g zel kitaplar ndan biri.

   Reply

  21. G zeldi.Duygusald tlerle doluydu.Herkesin okumas gerekti ini d n yorum ok iyi ders kar labilecek ve ailenin,arkada l n nemini daha iyi anlatabilecek bir kitap.

   Reply

  22. Zengin bir adama u akl k edip para u runa k yl leri kendine d man eden bir bah vana kar iki k yl ocuktan yana olan, direnen bir eftalinin kendi a z ndan zya am yk s Ya am n, olu un, do urgan bir ana olarak topra n bir eftalinin g z nden masal na tan kl k ederken, Behrengi insan d nda do ayla arp k bir ili ki ya ayan ba ka canl var m sorusunu sorduruyor biz insanlara Umar m o k pek herif a ac m z bulmaz s zleri d k ld Mehmet in a z ndan Ya bulursa ne olacak diye sordu Ali.Mehmet hi bir ey s yleme [...]

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *