Demiryolu Öyküleri

Demiryolu Öyküleri Kemal Varol Sait Faik Abasıyanık Tomris Uyar Nursel Duruel Mustafa Kutlu Cemil Kavukçu Kadri Öztopçu Mehmet Zaman Saçlıoğlu
 • Title: Demiryolu Öyküleri
 • Author: Kemal Varol Sait Faik Abasıyanık Tomris Uyar Nursel Duruel Mustafa Kutlu Cemil Kavukçu Kadri Öztopçu Mehmet Zaman Saçlıoğlu
 • ISBN: 9789755704777
 • Page: 175
 • Format: Paperback
 • Demiryolu Öyküleri Kemal Varol Sait Faik Abasıyanık Tomris Uyar Nursel Duruel Mustafa Kutlu Cemil Kavukçu Kadri Öztopçu Mehmet Zaman Saçlıoğlu Demiryolu yk leri Demiryolu yk leri ni haz rlayan Kemal Varol kitaba yazd ns zde demiryollar nda al an babas ndan s z ettikten sonra c mlelerini Yolun bir par as olmak h l gurur verici diyerek bitiriyor Edebiyat n
  Demiryolu yk leri ni haz rlayan Kemal Varol, kitaba yazd ns zde, demiryollar nda al an babas ndan s z ettikten sonra c mlelerini, Yolun bir par as olmak h l gurur verici, diyerek bitiriyor.Edebiyat n sa lad s n rs z imk nlar aras nda yolun, yolculu un bir par as olmak da var Tren, t m ta ma ara lar i inde en insanisi oldu u i in belki, edebiyata en ok yaDemiryolu yk leri ni haz rlayan Kemal Varol, kitaba yazd ns zde, demiryollar nda al an babas ndan s z ettikten sonra c mlelerini, Yolun bir par as olmak h l gurur verici, diyerek bitiriyor.Edebiyat n sa lad s n rs z imk nlar aras nda yolun, yolculu un bir par as olmak da var Tren, t m ta ma ara lar i inde en insanisi oldu u i in belki, edebiyata en ok yak an yolculuklar da onunla yap l yor Ta t n ritmi, yolcusuna sundu u hem fiziksel hem de zihinsel alan yarat c l besliyor ve bunu da en iyi yk ler anlat yor.T rk edebiyat n n en nemli kalemlerinin bir araya geldi i Demiryolu yk leri ne katk da bulunan yazarlar yle Sait Faik Abas yan k, Sabahattin Ali, V s at O Bener, Leyla Erbil, Bekir Y ld z, O uz Atay, Erdal z, Rasim zden ren, Osman ahin, Tomris Uyar, Nursel Duruel, Mustafa Kutlu, Cemil Kavuk u, Kadri ztop u, Mehmet Zaman Sa l o lu, Hasan Ali Topta , Ethem Baran, Ayfer Tun , Beh et elik, Murat Yal n ve Faruk Duman.Demiryolu yk leri her zaman her yerde, ama zellikle de yolculuklarda zevkle okuyaca n z bir kitap.
  • BEST KINDLE "✓ Demiryolu Öyküleri" || READ (AZW) ✓
   Kemal Varol Sait Faik Abasıyanık Tomris Uyar Nursel Duruel Mustafa Kutlu Cemil Kavukçu Kadri Öztopçu Mehmet Zaman Saçlıoğlu

  About Kemal Varol Sait Faik Abasıyanık Tomris Uyar Nursel Duruel Mustafa Kutlu Cemil Kavukçu Kadri Öztopçu Mehmet Zaman Saçlıoğlu


  1. 1977 y l nda do du Yas Y z kleri, Kin Divan ve Temmuzun On Sekizi adl iir kitab Bakiye ad yla toplu iirler olarak kitapla t Romanlar Jar, 2011 Haw, 2014 Ucunda l m Var, 2016 y l nda yay mland Haw roman , 2014 Cevdet Kudret Roman d l n kazand Sabitfikir taraf ndan 2014 n en iyi roman se ilen Haw, ayr ca Bursa GD taraf ndan 2015 Bar d l ne de lay k g r ld.


  522 Comments


  1. O uz Atay, Sabahattin Ali, Sait Faik, V s at O.Bener, Bekir Y ld z, Leyla Erbil gibi bildi im yazarlar n ok g zel yk lerinden se me olmas ndan daha nemli bir yan var, bilmedi im yazarlar tan tt Kemal Varol, kendi gibi bir TCDD i isinin ocu una Ayfer Tun , Mehmet Zaman Sa l o lu, Beh et elik, Osman ahin Tren yolculuklar n seven, zleyen, yemekli vagonda bira i ip d ar y bi kez olsun seyretmi , il e istasyonlar ndaki k sa duraklarda inip sigara i mi herkese tan d k gelecek yk ler var.

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *